Nahoru

Angličtina pro děti

V dětských kurzech nabízíme výuku angličtiny pro děti přibližně od 4 do 15 let, a to na všech jazykových úrovních. Pořádáme tedy kurzy jak pro děti, které se s angličtinou setkávají poprvé, tak i pro ty, které se učí anglicky už od školky.

Jak probíhá výuka?


Uvědomujeme si, že při výuce cizího jazyka nejde jen o to naučit se gramatiku, ale především o získání schopnosti porozumět a domluvit se. Proto, pokud to rozvrh dovolí, občas doplňujeme výuku v běžných kurzech angličtiny pro děti hodinou s rodilým mluvčím. Děti si tak mohou v praxi vyzkoušet, co se již v angličtině naučily a trénovat své poslechové i konverzační schopnosti

Mimoto starším dětem nabízíme kromě standardních kurzů i speciální konverzační hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. V těchto hodinách se děti setkávají výhradně s rodilým mluvčím, který nehovoří česky. Jejich motivace mluvit výlučně anglicky je tedy ještě větší. Všichni naši zahraniční lektoři jsou přitom pečlivě vybíráni tak, aby zvládali výuku dětí, a to i těch, pro které ještě angličtina představuje příslovečnou španělskou vesnici.

Dále dětem všech věkových kategorií nabízíme přípravné kurzy angličtiny ke Cambridgeským zkouškám. Tyto zkoušky jsou přitom rozděleny do několika kategorií, podle dosažené úrovně angličtiny. Zahrnují jak zkoušky pro malé a nejmenší, které mají spíše motivační charakter, tak i ESOL zkoušky z angličtiny od úrovně A1 až po úroveň C2. 

Na své si u nás nicméně přijdou i ti, kteří ve škole nezvládají a potřebují doučování školní angličtiny nebo rodiče předškolních dětí. Pro ty máme připraveny nejenom běžné docházkové kurzy, ale také dopolední školičku s angličtinou a hlídáním, která se postará o kvalitní start vašich potomků do světa jazykového vzdělávání.  

Výuka cizího jazyka, stejně jako čehokoli jiného, může být efektivní jen tehdy, má-li lektor na každého studenta dostatek času a má-li student dostatek prostoru k vyjádření. Proto naše vyučování probíhá výhradně v malých skupinkáchmaximálně 8 žáků, zpravidla ale 3 - 6. Standardní výuka přitom probíhá 1x týdně a trvá 90 minut. Výjimku tvoří "Angličtina pro nejmenší" (tří až čtyřleté žáčky), která je na základě našich zkušeností zkrácena na 60 minut. Na základě dohody lze přitom frekvenci lekcí angličtiny pro děti a čas kurzu upravit dle Vašich požadavků.

Více k průběhu výuky a používaným učebnicím v Dětské kurzy.

 

Přihlášku můžete vyplnit ZDE.


Cena standardního kurzu: 

3 840,- Kč / pololetí (sourozenecká sleva -200,- Kč na dítě)

Cena angličtiny pro nejmenší: 

3 200,- Kč / pololetí (sourozenecká sleva - 200,- Kč na dítě)

 

Přijďte se podívat. Těšíme se na Vás!

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

<...
Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší...

Další reference