Nahoru

Běžné skupinové kurzy AJ pro školáky

Kurzy angličtiny pro děti školního věku a teenagery, a to na všech jazykových úrovních. Kurzy jsou vhodné pro úplné začátečníky, stejně jako pro ty, kteří se s angličtinou setkávají od školky. Žáci od 2.třídy ZŠ vyplňují krátký rozřazovací test, na jehož základě navrhneme vhodnou skupinu. Všechny naše kurzy jsou koncipovány jako roční a mají návaznost v dalších letech. Přistoupit je možné také v průběhu školního roku. V takovém případě Vám bude účtována poměrná část kurzovného a výukové materiály. 

Malé studijní skupiny umožňují dětem bezprostřední kontakt s lektorem, díky tomu je zajištěn individuální přístup ke každému dítěti, a zároveň jsou zachovány výhody skupinové výuky. Děti se učí přirozeným způsobem, zábavnou a hravou formou a od první lekce jsou vedeny k aktivnímu používání cizího jazyka.

Naším cílem není jenom efektivní studijní proces s maximálními možnými výsledky, ale také budování pozitivního vztahu ke studiu jazyka. 

 

Specifikace kurzu

Maximální kapacita: 8 studentů (zpravidla ale 3 - 6 studentů)

Časová dotace kurzu: 1x týdně 90 minut

Délka kurzu: 33 týdnů (září-červen)

Věková hranice: od 1.třídy ZŠ

Cena: dle aktuálního ceníku (v ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály)

Přihlášení: dle rozvrhu

Na základě dohody jsme schopni otevřít kurz v čase a frekvenci dle Vašich požadavků.

 

Podle čeho se učíme?

K výuce používáme pouze kvalitní učebnice od Cambridge University Press. Konkrétně se jedná o sadu Kid's Box pro děti mladšího školního věku - 6.třídu ZŠ a Eyes Open pro studenty od 7.třídy ZŠ až po SŠ. V případě kurzů, které mají za cíl připravit děti k jazykovým zkouškám zařazujeme učebnice série Fun For + Story Fun a Prepare!. Učebnice jsou doplněny audionahrávkami, videokazetami nebo DVD, sadami obrázků, plakáty a dalšími materiály a jsou vybírány s ohledem na danou věkovou kategorii a znalosti konkrétních dětí.

Učivo jednotlivých ročníků na sebe plynule navazuje. Děti navážou v novém školním roce tam, kde před prázdninami skončily.  

 

Jak  probíhá výuka?

Výuka probíhá hravou, interaktivní formou, za použití obrázků, písniček, edukativních her, skupinových aktivit a soutěží. Činnosti se během hodiny střídají tak, aby děti bez problému udržely pozornost a aby je výuka bavila.

V případě angličtiny pro nejmenší většina činností probíhá v pohybu nebo pohodlně na koberci. Výuka starších žáků už probíhá více od stolu. I zde je však kladen důraz na hravost, interaktivnost a samozřejmě zábavnost. 

Více o principech výuky v dětských kurzech, kterých se držíme, si můžete přečíst ZDE.
 

 

 

 

 

Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference