Nahoru

Ceník 2019/2020

JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI A TEENAGERY

Uvedené ceny skupinových kurzů platí pro kurzy angličtiny o 3 a více studentech. V případě, že bude kurz otevřen pouze pro 2 studenty, bude zkrácen na 60 minut nebo bude zvýšena jeho cena. Výuka ostatních jazyků (němčina, španělština, francouzština, italština) je řešena individuálně, při ceně od 450 Kč / 60 minut (v případě více studentů ve skupině cena dohodou).

Platby akceptujeme těmito metodami: převodem na účet; hotově v kanceláři JS FAN; fakturou; prostřednictvím Benefit Plus (skupinové docházkové kurzy).

Nemůžete kurzovné splatit okamžitě? Nevadí, rádi vám vystavíme splátkový kalendář. V případě zájmu uveďte tuto skutečnost do poznámky v přihlášce nebo nás kontaktujte na jsfan@jsfan.cz. 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. Jazyková škola JS FAN je plátcem DPH dle platného zákona. Do ceny kurzu není započítána cena výukových materiálů. Ta se řídí aktuálním sazebníkem nakladatelství a pohybuje se zpravidla okolo 600 Kč včetně DPH 10 %. 

  Věk Lekcí za rok Délka lekce Cena s DPH 21 % Cena bez DPH 21 %
Běžné kurzy pro školáky 5-18 let 33 90 minut 4290 Kč/pololetí 3389 Kč/pololetí
Běžné kurzy pro předškoláky 4-5 let 33 60 minut 3520 Kč/pololetí 2781 Kč/pololetí
Anglická konverzace 10-18 let 33 60 minut 3520 Kč/pololetí 2781 Kč/pololetí
Příprava ke zkouškám 8-15 let 33 90 minut 4300 Kč/pololetí 3397 Kč/pololetí
Dopolední anglický klubík 33 210 minut 7140 Kč/pololetí 5641 Kč/pololetí
Odpolední anglický klubík 1.-2.třída ZŠ 33 120 minut 4760 Kč/pololetí 3760 Kč/pololetí
Individuální výuka - 1 student školní věk dle dohody dle dohody od 500 Kč/hodina od 500 Kč/hodina
Individuální výuka - 2 studenti školní věk dle dohody dle dohody od 300 Kč/hodina od 300 Kč/hodina
Učebnice řady WOW! 600 Kč 
Učebnice řady Kid's Box 600 Kč
Učebnice řady Fun For 600 Kč
Učebnice řady Eyes Open 600 Kč
Učebnice řady PET compact 600 Kč
Učebnice řady FCE compact 670 Kč

 

SLEVY A BENEFITY
Sourozenecká sleva 200 Kč / dítě
Věrnostní sleva 5 % z ceny jednoho pololetí
Bonus za přivedení kamaráda 300 Kč pro stávajícího i nového klienta
Individuální konzultace 2 konzultace za pololetí v ceně skupinového kurzu

 

 1. Sourozenecká sleva činí 200 Kč / dítě. Na sourozeneckou slevu mají právo klienti, kteří objednají a uhradí kurz za 2 a více dětí najednou.
 2. Věrnostní sleva ve výši 5 % z ceny za pololetí je poskytována klientům, kteří si u jazykové školy FAN objednají a uhradí kurz na první i druhé pololetí daného školního roku zároveň.
 3. Bonus za přivedení kamaráda ve výši 300 Kč. Za každého nového studenta (studenta, který dosud v JS FAN nestuduje a nestudoval), kterého klient přivede, získá tento klient bonus 300 Kč v podobě slevy na kurzovném. Bonus není početně omezen. V případě přivedení jednoho nového studenta získá klient bonus 300 Kč, v případě dvou studentů získá bonus 600 Kč atd. Podmínkou připsání bonusu je uhrazení kurzovného alespoň na jedno pololetí jak současným, tak i novým studentem. Bonus je jednorázový a nelze ho uplatňovat opakovaně (například při dvou pololetních platbách). Bonus získává také nově přivedený klient. Pro uplatnění bonusu musí nově přivedený klient tuto skutečnost uvést v přihlášce (do poznámky uvede jméno klienta, na jehož doporučení se hlásí). 
 4. Individuální konzultace. Každý platící klient, jehož dítě dochází do některého z docházkových kurzů (netýká se individuální výuky) má nárok na 2 bezplatné jazykové konzultace za pololetí. Rozsah jedné konzultace je maximálně 60 minut. Tyto konzultace může využít pro dítě, které kurz navštěvuje, jeho sourozence nebo i sám pro sebe. Konzultace lze využít například pro přípravu k testům nebo zkouškám či k doplnění zameškané školní látky. Konzultaci může poskytnout jiný lektor než ten, který vede daný docházkový kurz a je nutné se na ni předem e-mailově domluvit s vedením školy. 
 5. Slevy se vzájemně nesčítají. Slevy lze kombinovat s bonusem za přivedení kamaráda a individuálními konzultacemi.
 6. Žádnou z uvedených slev nelze uplatňovat zpětně. V případě zájmu o uplatnění slevy je student nebo jeho zákonný zástupce povinen tuto skutečnost uvést do poznámky v přihlášce do kurzu nebo o ní nejpozději v den začátku kurzu jazykovou školu informovat. Učinit tak může prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na jsfan@jsfan.cz 
 7. Slevy ani bonusy se nevztahují na individuální výuku.
 8. Jazyková škola JS FAN není povinna upozorňovat klienta na možnosti využití slevy.

JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Uvedené ceny skupinových kurzů platí pro kurzy o 3 a více studentech. V případě, že bude kurz otevřen pouze pro 2 studenty, bude zkrácen na 60 minut nebo bude zvýšena jeho cena. Výuka ostatních jazyků (němčina, španělština, francouzština, italština) je řešena individuálně, při ceně od 500 Kč / 60 minut (v případě více studentů ve skupině cena dohodou).

Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. Jazyková škola JS FAN je plátcem DPH dle platného zákona. Do ceny kurzu není započítána cena výukových materiálů. Ta se řídí aktuálním sazebníkem nakladatelství. O ceně výukových materiálů je student informován před nástupem do kurzu.

  Frekvence Lekcí za semestr Délka lekce Cena s DPH 21 % Cena bez DPH 21 %
Standardní kurz 1x týdně 16 90 minut 4320 Kč/semestr 3412,80 Kč/semestr
Kurz pro maminky s dětmi 1x týdně 16 90 minut 4320 Kč/semestr + hlídání* 3412,80 Kč/semestr + hlídání*
Individuální výuka dle dohody dle dohody dle dohody 500 Kč/hodina 500,00 Kč/hodina

* Cena hlídání se odvíjí od počtu studentů ve skupině.

SLEVY A BENEFITY
Věrnostní sleva 5 % z ceny jednoho semestru
Bonus za přivedení nového studenta 300 Kč pro stávajícího i nového studenta

 

 1. Věrnostní sleva ve výši 5 % z ceny pololetí je poskytována klientům, kteří si u JS FAN objednají a uhradí kurz na první i druhé pololetí daného školního roku zároveň.
 2. Bonus za přivedení nového studenta ve výši 300 Kč. Za každého nového studenta (studenta, který dosud v JS FAN nestuduje a nestudoval), kterého klient přivede, získá tento klient bonus 300 Kč v podobě slevy na kurzovném. Bonus není početně omezen. V případě přivedení jednoho nového studenta získá klient bonus 300 Kč, v případě dvou studentů získá bonus 600 Kč atd. Podmínkou připsání bonusu je uhrazení alespoň pololetního kurzovného jak současným, tak i novým studentem. Bonus je jednorázový a nelze ho uplatňovat opakovaně (například při dvou pololetních platbách). Bonus získává také nově přivedený klient. Pro uplatnění bonusu musí nově přivedený klient tuto skutečnost uvést v přihlášce (do poznámky uvede jméno klienta, na jehož doporučení se hlásí). 
 3. Slevy se vzájemně nesčítají. Slevy lze kombinovat s bonusem za přivedení nového studenta.
 4. Žádnou z uvedených slev nelze uplatňovat zpětně. V případě zájmu o uplatnění slevy je student povinen tuto skutečnost uvést do poznámky v přihlášce do kurzu nebo o ní nejpozději v den začátku kurzu jazykovou školu informovat. Učinit tak může prostřednictvím e-mailové zprávy odeslané na jsfan@jsfan.cz 
 5. Slevy se nevztahují na individuální výuku.
 6. Jazyková škola JS FAN není povinna upozorňovat klienta na možnosti využití slevy.
Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference