Nahoru

Odpolední klubík s angličtinou pro školáky

Anglický klub je výukový program určený žákům 1.-2.tříd ZŠ

Sháníte intenzivní kurz anglického jazyka, který by byl zaměřený na rozvoj komunikačních dovedností dítěte, a to bez zbytečného tlaku standardních konverzačních lekcí? Pak je pro Vás náš anglický klub tou správnou volbou.

Všechny naše kurzy jsou koncipovány jako roční a mají návaznost v dalších letech. I tak je možno přistoupit v průběhu školního roku. V takovém případě Vám bude účtována poměrná část kurzovného a výukové materiály. 

 

O co se jedná?

Anglický klub JS FAN je specializovaný výukový program pro děti mladšího školního věku, který se zaměřuje na rozvoj jejich komunikačních dovedností. Program je veden kvalifikovaným lektorem striktně v anglickém jazyce. Lektorem je buď rodilý mluvčí nebo lektor s takovou úrovní jazykové vybavenosti, že dokáže rodilého mluvčí suplovat.

Od běžných docházkových kurzů se anglický klub liší svým obsahem práce. V anglickém klubu nepoužíváme učebnice. Lektor pracuje s dětmi prostřednictvím aktivit, které jsou pro ně zcela přirozené - prostřednictvím edukativních her a aktivit, práce na drobných výrobcích či za využití edukativních písniček a videí. Praci dle potřeby doplňuje kopírovatelnými pracovními listy

Lektor se při práci s dětmi každý měsíc zaměřuje na jedno téma (jako například school, animals, clothes atd.) a prostřednictvím řízených aktivit procvičuje slovní zásobu, která se na tyto témata váže, stejně jako související gramatické jevy. Cílem angilckého klubu je zbavit děti strachu z mluvení a povzbuzovat je v samostatném ústním projevu bez ohledu na jejich aktuální úroveň. Výuka je navíc vedena kontextuálně - děti se učí na reálných životních situacích. 

Každý měsíc se lektor s dětmi naučí jednu anglickou písničku nebo říkanku.

Kromě standardních aktivit se lektoři věnují oslavě důležitých svátku (Halloween, Thanksgiving, Christmas, St.Patrick’s day, Easter, Guy Fawkes Night) a učí se o reáliích anglicky mluvících zemí.

Děti od nás dostávají papírové vkládací desky, do kterých si postupně vkládají pracovní listy a další materiály od lektora nebo výkresy, které na angličtině namalovaly. Tvoří si tím takové vlastní anglické portfolio.

Každý měsíc od lektora rodiče obdrží výstup v podobě reportu o probrané slovní zásobě a gramatických jevech.

Více o principech výuky v dětských kurzech, kterých se držíme, si můžete přečíst ZDE.

 

Pro koho je program vhodný?

Pro všechny zvídavé kluky a holky, kteří se učí angličtinu a potřebují rozvíjet své komunikační dovednosti. 

Specifikace kurzu

Maximální kapacita: 8 studentů

Časová dotace kurzu: 1x týdně 120 minut

Délka kurzu: 33 týdnů (září-červen)

Věková hranice: 1.-2.třída ZŠ

Cena: dle aktuálního ceníku (v ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály)

Přihlášení: dle rozvrh


 
Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference