Nahoru

Příprava ke zkouškám Cambridge English - Starters, Movers, Flyers

Přípravné kurzy probíhají ve formě celoročních docházkových kurzů, tak i v podobě "nelejvárny" před zkouškou. Po dohodě otevřeme kurz dle vašich požadavků. Zkoušení provádí naše partnerské testové středisko British Council.

Zkoušky Young Learners English (Starters, Movers, Flyers)

Zkoušky jsou určeny žákům prvního a druhého stupně ZŠ. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost s praktickým užitím řeči a zbavovat se ostychu z mluvení. Prověřují jazykové dovednosti dětí jako celek, tj. čtení, psaní, poslech a mluvený projev. Cílem zkoušky je povzbudit děti k dalšímu učení prostřednictvím radosti z dosažených výsledků. Při testech získávají děti "erby", které je odměňují za jejich dovednosti. Všechny děti, které zkoušku skládají obdrží certifikát s vyznačeným počtem erbů, které získaly (max. počet je 5 erbů na daný komponent, celkově 15 erbů). 

Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních - Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers.

Více informací o zkouškách Starters, Movers, Flyers najdete na stránkách British Council.

 

Specifikace kurzu

Maximální kapacita: 8 studentů (zpravidla ale 3 - 6 studentů)

Časová dotace kurzu: 1x týdně 90 minut

Délka kurzu: 33 týdnů (září-červen)

Věkové zaměření: první-druhý stupeň ZŠ dle úrovně

Cena: dle aktuálního ceníku (v ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály)

Přihlášení: dle rozvrhu

 

 

 

 

Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference