Nahoru

Příprava ke zkouškám ESOL

Přípravné kurzy probíhají ve formě celoročních docházkových kurzů, tak i v podobě "najelvárny" před zkouškou. Po dohodě otevřeme kurz dle vašich požadavků. Naše jazyková škola disponuje statusem přípravného centra ke cambridgeským jazykovým zkouškám. Samotné přezkoušení provádí naše partnerské testové středisko British Council. Cena zkoušky účtovaná společnosti British Council není zahrnuta v ceně našeho přípravného kurzu. 

Zkoušky ze všeobecné angličtiny pro starší děti (Cambridge ESOL)

Pro starší a pokročilejší děti nabízíme také připravu k vyšší úrovni zkoušek. Jedná se taktéž o zkoušky Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), které patří mezi nejuznávanější zkoušky ve světě a jsou určené studentům anglického jazyka, kteří si jejich úspěšným složením chtějí zvýšit kvalifikaci. Jsou vhodné například pro děti, které se chystají k přestupu na jazykové školy nebo mají vyhlídky na studium v zahraničí. Tyto zkoušky mají v kategorii pro děti 2 úrovně.

KETfS (Key for schools)

Zkouška KEY je určena starším školákům (orientačně 11-14 let) po cca 180 - 200 hodinách studia. Zkouška dokládá, že student dokáže angličtinu využívat v běžných živostních situacích. Logicky navazuje na úroveň zkoušek YLE (Starters, Movers, Flyers). Jedná se o zkoušku na stejné úrovni jako běžná zkouška KET. Pouze se zaměřuje na témata, která jsou blízká dětem. 

Úroveň kvalifikace A2 podle Společného evropského referenčního rámce. 

Zkouška dokládá, že je student schopný:

  • porozumět základním frázím a výrazům a aktivně je využívat
  • porozumět jednoduchému písemnému projevu
  • představit se zodpovědět základní otázky o vlastní osobě
  • komunikovat s rodilým mluvčím na základní úrovni

PETfS (Preliminary English Test)

Zkouška PRELIMINARY je určena starším školákům (orientačně 11-14 let) po cca 380 hodinách studia. Zkouška dokládá, že student zvládnul základy angličtiny a dokáže jí využívat v každodenním životě. Logicky navazuje na zkoušku KETfS. Jedná se o zkoušku na stejné úrovni jako běžná zkouška PET. Pouze se zaměřuje na témata, která jsou blízká dětem. 

Úroveň kvalifikace B1 podle Společného evropského referenčního rámce. 

Zkouška dokládá, že je student schopný:

  • číst jednoduché texty v angličtině a porozumět jim
  • psát dopisy nebo e-maily o každodenních tématech
  • porozumět faktickým informacím
  • prokázat pochopení názoru nebo pocitů v mluvené i psané řeči

Více informací o zkouškách KETfS, PETfS najdete na stránkách British Council.

 

Specifikace kurzu

Maximální kapacita: 8 studentů (zpravidla ale 3 - 6 studentů)

Časová dotace kurzu: 1x týdně 90 minut

Délka kurzu: 33 týdnů (září-červen)

Věkové zaměření: cca 11-14 let dle úrovně

Cena: dle aktuálního ceníku (v ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály)

Přihlášení: dle rozvrhu

 

Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference