Nahoru

Příprava ke zkouškám z angličtiny (YLE, ESOL, přijímačky, maturita)

Čeká vaše dítě důležitá zkouška z angličtiny a nejste si jisti, zda je na ni dostatečně připraveno? Ať už vašeho potomka čekají přijímací, srovnávací nebo maturitní zkoušky ve škole, jsme tu pro vás. Stejně tak i v případě, že máte zájem úroveň svého dítěte posouvat stále dál prostřednictvím skládání mezinárodních zkoušek Cambridge English YLE (Starters, Movers, Flyers). Starší děti a teenagery rádi připravíme také na absolvování zkoušek ESOL vyšších úrovní (KET, PET, FCE, CAE). 

Děti připravujeme na:

  1. zkoušky Cambridge English YLE (Starters, Movers, Flyers)
  2. zkoušky Cambridge English ESOL (KET, PET, FCE, CAE)
  3. přijímací, srovnávací a maturitní zkoušky

Každý školní rok otevíráme několik skupinových kurzů zaměřených na přípravu ke zkouškám Cambridge English YLE (Starters, Movers, Flyers). Tyto zkoušky jsou určeny žákům od 2. do 5.třídy ZŠ a mají zejména motivační charakter. Zkoušky pak děti skládají na konci školního roku, ve spolupráci s naším partnerským zkušebním střediskem British Council. Více o zkouškách se dočtete zde.

Skupinové přípravné kurzy ke zkouškám Cambridge English ESOL (KET, PET, FCE, CAE) otevřeme na požádání, v rámci programu KAMARÁDI. Pokud se nepodaří otevřít skupinový kurz (podmínkou pro otevření je minimální počet 3 studentů), rádi nabídneme individuální přípravu. Úrovně zkoušek ESOL odpovídají evropskému referenčnímu rámci a jsou mezinárodně uznávány.  Více o zkouškách se dočtete zde.

Individuálně pak řešíme i přípravu k přijímacím či srovnávacím zkouškám a maturitě, kde bývají požadavky a potřeby jednotlivých studentů velmi odlišné.

Přípravné kurzy vedou zpravidla česky mluvící lektoři s velmi vysokou úrovní angličtiny (minimálně C1). Nepopiratelnou výhodou česky mluvícího lektora je schopnost rychle a srozumitelně dětem vysvětlit klíčové gramatické jevy, jejich smysl a užívání, bez čehož se při skládání zkoušek neobejdou. Rodilé mluvčí do kurzu zapojujeme v případě, že je potřeba se ve větší míře zaměřit na konverzaci. 

V případě zájmu o přípravný kurz, prosíme o vyplnění elektronické přihlášky viz níže. Pokud jste v rozvrhu nenašli, co jste hledali, můžete využít možnost přihlásit své dítě individuálně nebo sehnat dva další studenty a vyžádat si otevření nové skupiny. 
 

Specifikace skupinového kurzu

Maximální kapacita: 8 studentů (zpravidla ale 3 - 6 studentů)

Časová dotace kurzu: 1x týdně 90 minut

Délka kurzu: 33 týdnů (září-červen)

Věkové zaměření: první-druhý stupeň ZŠ dle úrovně

Cena: dle aktuálního ceníku (v ceně kurzu nejsou zahrnuty výukové materiály)

Přihlášení: dle rozvrhu

  

Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference