Nahoru

Angličtina v MŠ

Co to je a jak to probíhá?

Výuka angličtiny v mateřských školách patří už řadu let k nedílné součásti naší práce. Naši lektoři pravidelně, 2x týdně, dojíždějí do pražských mateřských škole, kde v menších skupinách vyučují angličtinu a přispívají tak k dalšímu rozvoji a vzdělávání předškoláků. Kroužek angličtiny v MŠ patří tradičně k velmi oblíbeným doplňkovým aktivitám, nabízených ze strany školek. 

Cílem výuky angličtiny v mateřské škole není perfektní ovládnutí jazyka, ale spíše vytvoření pozitivního vztahu k angličtině a tvorbu návyku v souvislosti s jejím používáním. Prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit, děti vedeme ke tvorbě vazby k angličtině a odstranění pocitu cizosti a nejistoty, který v dětech cizí řeč často vyvolává.

Díky využívání angličtiny po téměř celou lekci a zapojování výmluvné a bohaté gestikulace ze strany lektora, se děti velmi záhy učí reagovat na jednoduché anglické pokyny, odpovídat na jednoduché dotazy a pojmenovávat základní předměty. Naším cílem není pouze to, abychom děti "něco naučili", ale také to, aby je výuka bavila. Proto do ní zapojujeme celou řadu pomůcek, jakou jsou obrázkové karty, obrázkové příběhy, pexesa, míče, CD a DVD a mnoho dalšího. Kromě toho děti také pracují s učebnicí a DVD s krásnými doplňkovými videi, které dostávají domů. 

Proč zahájit výuku cizího jazyka v raném věku dítěte? 

Děti předškolního a mladšího školního věku se nacházejí v jedinečném životním období, které umožňuje studium jazyka zcela přirozenou a nenásilnou formou. Dítě je v tomto životním období schopno vstřebávat cizí řeč stejným způsobem, jako řeč mateřskou. Jak naznačují studie současných psycholingvistů, v pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizí řeči se stává složitější proces.

Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších a dalších znalostí angličtiny pro něj bude mnohonásobně snazší, než pro děti, kterým se této výhody nedostalo. Dítě navíc získává pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně a je pravděpodobné, že se v budoucnu bude věnovat studiu dalších řečí.

A na závěr malé shrnutí:

  • Ve školním roce 2015 / 2016 probíhá výuka v mateřských školách podle učebnice WOW! (vydavatelství Wattsenglish Ltd.). Učebnice jsou tří úrovňové, proto je zajištěna návaznost do dalších let.
  • Výuka v mateřských školách je vedena hravou formou. Probíhá s maximálním využitím písniček, obrázků a pohybových aktivit. Pokud jsou v MŠ podmínky, je doplněna videem.
  • Výuka je vždy přizpůsobena věku a schopnostem dětí.
  • Lektoři jsou vybíráni podle přísných kritérií naší jazykové školy a pravidelně procházejí metodickým školením.
  • Veškeré zameškané hodiny ze strany jazykové školy jsou vždy řádně nahrazeny.
  • Krátkou ukázku z výuky v MŠ je možno shlédnout přímo na našich stránkách. Připravujeme další ukázky.
  • Od roku 2015 má naše jazyková škola uzavřenou licenční smlouvu na výuku dle metodiky Wattsenglish
     

​ V současné době vyučujeme AJ v následujících školkách:

Máte-li zájem o zavedení kurzu anglického jazyka i ve Vaší mateřské škole, neváhejte nás kontaktovat.

Výuku angličtiny v mateřských školách zajišťujeme ve spoupráci s Jazykovou školou JS FAN, IČ: 63117029

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat i paní lektorce za skvělou práci a výuku. Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z...

Poděkování za způsob výuky

Chtěla bych vám moc poděkovat za uplynulý školní rok. Byli jsme velmi spokojeni se způsobem výuky a zdá se, že prodloužení výuky na 90 minut v...

Letní tábor

Včera jsme s Kájou na toto téma shodou okolností debatovali v souvislosti s tím, že ve škole dostali nabídku odjet v...

Letní tábor - stmelení dětí do dobré party

Díky za skvělý tábor pro děti. Dobří trenéři opravdu se věnující dětem, půjčené brusle, Vy jako spiritus agens - hybatel celého dění,...

Další reference