Nahoru

Konverzační kurzy pro děti

V rámci dětských kurzů angličtiny nabízí naše jazyková škola dětem vedle pravidelných kurzů, kde se střídá český lektor s rodilým mluvčím i konverzační hodiny s rodilým mluvčím. V konverzačních kurzech vyučují výlučně rodilí mluvčí z anglicky hovořících zemí, kteří disponují učitelským certifikátem TEFL.

Standardně jsou jednotlivé hodiny zaměřeny jednak na běžná a aktuální témata, která jsou dětem blízká a jednak na procvičení důležitých gramatických jevů a komunikačních obratů. V případě zájmu můžeme také otevřít konverzační kurz zaměřený na složení zkoušky z anglického jazyka. 

Všechny naše kurzy jsou koncipovány jako roční a mají návaznost v dalších letech. I tak je možno přistoupit v průběhu školního roku. V takovém případě Vám bude účtována poměrná část kurzovného a výukové materiály. 

Konverzační kurz lze kombinovat s běžným docházkovým kurzem.

 

Specifikace kurzu

Maximální kapacita: 8 studentů (zpravidla ale 3 - 6 studentů)

Časová dotace kurzu: 1x týdně 60 minut

Délka kurzu: 33 týdnů (září-červen)

Věková úroveň: od druhého stupně ZŠ

Cena: dle aktuálního ceníku

Přihlášení: dle rozvrhu

 

 

 

 

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

<...
Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší...

Další reference