Nahoru

COVID-19: kompenzace lekcí

Vážení rodiče,

vzhledem k Vašim často opakovaným, a oprávněným, dotazům ohledně našeho dalšího postupu ve věci kompenzace zrušených lekcí, jsme se rozhodli vydat toto prohlášení.

V první řadě bychom rádi deklarovali, že respektujeme právo všech našich klientů na kompenzaci zaplacených lekcí. Tato kompenzace probíhá a bude probíhat dle následujícího schématu:

  1. Ty lekce, u kterých to je možné, přecházejí dočasně do režimu online výuky. Lekce v tomto režimu plynně navazují na studijní plán a obsah prezenčních kurzů. Nemění se tedy obsah, ale pouze forma.
     
  2. V případě, že realizace online výuky možná nebude (například z důvodu nedostupnosti lektora), bude část lekcí realizována v náhradním termínu (v červnu nebo září), budou-li to okolnosti dovolovat. Zbytek lekcí bude převeden do dalšího pololetí. Stejně se bude postupovat v případě klientů, kterým jejich technické zázemí či dosavadní situace neumožňuje se online výuky účastnit.
     
  3. Těm, kteří o to požádají, jsme připraveni kurzovné, respektive jeho poměrnou část, vrátit. Žádosti je možné podávat písemně na office@jsfan.cz . Zpracovávány budou v červnu, až bude zřejmé, o kolik lekcí se jedná.

Zameškané lekce ve školkách částečně kompenzujeme také prostřednictvím předtočených lekcí AJ, vytvořených naší lektorkou Eliškou Fraňkovou. Lekce striktně kopírují obsah kurzů a alespoň částečně tedy nahrazují přítomnost lektora ve školce. Doufáme, že tato videa nejenom zpříjemní karanténu našim nejmenším studentíkům, ale že jim především pomohou upevnit si to, co se už s námi naučili, a zároveň se naučit něco nového. Formát předtočených výukových lekcí navíc neklade vysoké nároky na spolupráci už tak vytížených rodičů (jako je tomu například u živé online výuky), což vnímáme jako benefit. 

Nakonec bychom chtěli velice poděkovat těm klientům, kteří se rozhodli finanční ani jinou náhradu zameškaných lekcí nepožadovat a podpořit tak další provoz naší jazykové školy. Ty, kteří se rozhodli tímto způsobem naši školu podpořit, byť jen částí kurzovného, prosíme, aby nás kontaktovali na office@jsfan.cz kvůli vystavení darovací smlouvy.

Prozatím přejeme všem hodně sil při zvládání této složité situace a pevné zdraví Vám i Vašim rodinám. Věříme, že společnými silami zvládneme vše překonat a že se naše životy v brzké době opět navrátí k normálu.  

 

Váš tým jazykové školy JS FAN

Zpět na výpis novinek
Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference