Nahoru

Wattsenglish kurzy v MŠ a ZŠ

Naše jazyková škola každoročně realizuje kurzy AJ Wattsenglish v mateřských a základních školách po celé Praze. 

Seznam aktuálně otevřených kurzů (kurzů, do kterých se stále můžete přihlašovat) najdete v sekci PŘIHLÁŠKY.

V případě zájmu rádi otevřeme kurz i ve Vaší MŠ / ZŠ. V mateřských školách nejlépe v dopoledních hodinách.

O Wattsenglish

Wattsenglish Ltd. je britská škola, která se specializuje na jazykové vzdělávání dětí úspěšnou metodou Wattsenglish. V ČR působí od roku 2007 a v současnosti vyučuje po celé České republice okolo 8000 dětí. 

Mateřským i základním školám Wattsenglish nabízí několik výukových programů, které lze včlenit do učebních osnov nebo realizovat prostřednictvím jazykových kroužků. Angličtinu učí kvalifikovaní a dobře proškolení lektoři, kteří jsou vybaveni nejenom výbornými jazykovými schopnostmi, ale také dispozicemi pro práci s dětmi.

Metodika Wattsenglish byla vytvořena ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Je založena na osvojování si řeči přirozenou cestou a vytváří přirozené bilingvní prostředí. Využívá speciální řízené hry, zábavné aktivity a postupy. Je maximálně efektivní – děti velmi brzy rozumí a samy začínají komunikovat. Pomáhá vytvářet v mozku další řečové centrum (vedle mateřštiny), které pak dítě využívá po celý život.

Jak výuka probíhá?

Výuka angličtiny v mateřských školách patří už řadu let k nedílné součásti naší práce. Naši lektoři pravidelně, 1x 2x týdně, dojíždějí do pražských mateřských škol, kde vyučují angličtinu a přispívají tak k dalšímu rozvoji a vzdělávání předškoláků

Cílem výuky angličtiny v mateřské škole není perfektní ovládnutí jazyka, ale spíše vytvoření pozitivního vztahu k angličtině a tvorbu návyku v souvislosti s jejím používáním. Prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit děti vedeme ke tvorbě vazby k angličtině a odstranění pocitu strachu a nejistoty, který v dětech cizí řeč často vyvolává. Díky využívání angličtiny po celou dobu lekce a zapojování výmluvné a bohaté gestikulace ze strany lektora se děti velmi záhy učí reagovat na jednoduché anglické pokyny, odpovídat na jednoduché dotazy a pojmenovávat základní předměty. Naším cílem není pouze to, abychom děti "něco naučili", ale také to, aby je výuka bavila. Proto do ní zapojujeme celou řadu pomůcek, jakou jsou obrázkové karty, obrázkové příběhy, pexesa, míče, CD a DVD a mnoho dalšího. Kromě toho děti také pracují s učebnicí a DVD s krásnými doplňkovými videi, které dostávají domů. 

Proč zahájit výuku cizího jazyka v raném věku dítěte? 

Děti předškolního a mladšího školního věku se nacházejí v jedinečném životním období, které umožňuje studium jazyka zcela přirozenou a nenásilnou formou. Dítě je v tomto životním období schopno vstřebávat cizí řeč stejným způsobem, jako řeč mateřskou. Jak naznačují studie současných psycholingvistů, v pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizí řeči se stává složitější proces.

Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších a dalších znalostí angličtiny pro něj bude mnohonásobně snazší, než pro děti, kterým se této výhody nedostalo. Dítě navíc získává pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně a je pravděpodobné, že se v budoucnu bude věnovat studiu dalších řečí.

A proč tedy kurzy angličtiny Wattsenglish?

  • S výukou v MŠ máme dlouholeté zkušenosti, vyučujeme ji od roku 2004.
  • Výuka je vedena hravou formou. Probíhá s maximálním využitím písniček, obrázků a pohybových aktivit. Pokud jsou v MŠ podmínky, je doplněna videem.
  • V ceně kurzovného pro MŠ jsou zahrnuty unikátní výukové materiály, se kterými děti mohou pracovat na hodinách i doma.
  • Výukové materiály disponují akreditační doložkou MŠMT.
  • Výuka je vždy přizpůsobena věku a schopnostem dětí.
  • Lektoři jsou vybíráni podle přísných kritérií naší jazykové školy a pravidelně procházejí metodickým školením.
  • Výuku vedou jak rodilí mluvčí, tak i čeští lektoři (dle požadavků školky a rodičů). I čeští lektoři však na děti mluví anglicky.
  • Veškeré zameškané hodiny ze strany jazykové školy jsou vždy řádně nahrazeny.
  • Krátkou ukázku z výuky v MŠ je možno shlédnout přímo na našich stránkách. Připravujeme další ukázky.
  • Minimálně 1x ročně pořádáme otevřené lekce pro rodiče, kde se můžete podívat, jak výuka probíhá a co už Váš potomek umí.

Přihláška

Do kurzů se můžete přihlašovat skrz elektronický formulář ZDE.

Slovní zásoba

Aktuálně probíranou slovní zásobu najdete ZDE.

Kontakt

Pro dotazy týkající se probíhajících kurzů v MŠ a ZŠ:

Nela Švancarová

koordinátorka pro kurzy v MŠ a ZŠ
e-mail: nela.svancarova@jsfan.cz
telefon: +420 777 866 348

Pro dotazy týkající se realizace nových kurzů Wattsenglish:

Lucie Kohoutová

manažerka pro výuku v MŠ a ZŠ
e-mail: lucie.kohoutova@jsfan.cz
telefon: +420 776 723 036

 

Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference