Nahoru

Náš tým

Výuka jazyků, má-li být úspěšná, klade vysoké nároky nejenom na samotnou znalost jazyka, ale i na pedagogické dovednosti lektora. Dvojnásob to pak platí při práci s dětmi. Z tohoto důvodu lektory a lektorky nevybíráme jenom na základě jejich jazykové úrovně ale také na základě jejich individuálních schopností a talentu pro práci s dětmi.

V naší škole zaměstnáváme jak české lektory a lektorky, tak i lektory/lektorky ze zahraničí. U nás v JS FAN nevěříme na rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích. Věříme, že národnost lektora nemá vypovídací hodnotu o úrovni jeho jazykových znalostí a lektorských kompetencí. V dnešním globalizovaném světě se navíc dostáváme do komunikačních situací s lidmi z celého světa. Navykání dětí na nejrůznější přízvuky již od útlého věku považujeme za výhodu.

Rozlišování „rodilých“ a „nerodilých“ mluvčích navíc odporuje evropskému právu. Proti němu hovoří článek 21 Listiny Základních Práv Evropské Unie.

Všichni naši lektoři disponují znalostí jazyka na vysoké úrovni (minimálně úroveň B2 evropského referenčního rámce pro kurzy nejmenších dětí a úrovní C1 pro kurzy starších dětí a dospělých) stejně jako pedagogickými dovednostmi. Lektory si vybíráme také podle toho, aby uměli pracovat s dětmi; byli entuziastičtí, vstřícní a schopní vyhovět individuálním potřebám svých studentů. Lektoři jsou také průběžně proškolováni a metodicky vedeni.

 

ORGANIZAČNÍ SLOŽKA

Mgr. Renáta Prokopová 

Managing Partner

 
 
Renata je zakladatelkou a ředitelkou naší jazykové školy, zároveň je však také aktivní lektorkou anglického jazyka. Ve své práci se zaměřuje na výuku dětí mateřských a základních škol. Renata má za sebou střední pedagogické vzdělánístátní zkoušku z anglického jazyka a třicet let pedagogické praxe. Od svých pedagogických počátků až do současnosti pracovala jako učitelka ve dvou mateřských školách, vykonávala práci učitelky angličtiny na základní škole, vyučovala v soukromé jazykové škole a nakonec se rozhodla začít sama podnikat a založit vlastní jazykovou školu. Díky svým mnohaletým zkušenostem dokáže Renata přesně odhadnout, co které dítě potřebuje a přizpůsobit výuku jeho potřebám. Ve své práci vždy usiluje nejenom o to, aby děti látku zvládly, ale také o to, aby je práce bavila a aby si vytvořily pozitivní vazbu k anglickému jazyku jako takovému. Od loňského roku je také certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.
 
Do jejích hlavních kompetencí spadá agenda spojená s interními kurzy na Chodově. 
 
Telefon: +420 777 147 599
E-mail: jsfan@jsfan.cz
 

Ing. Lucie Prokopová 

Managing Partner

 

Lucka působí v naší jazykové škole už od svých 15 let, kdy začala jezdit na letní tábory s angličtinou. Během let v JS FAN si vyzkoušela všechny možné pozice, díky čemuž se v činnosti školy velmi dobře orientuje. Pracovala jako praktikantka, vedoucí i lektorka na letních táborech; vyučovala angličtinu v mateřských školách; vyučovala v docházkových kurzech angličtiny pro děti a vedla individuální lekce angličtiny pro děti. Od roku 2016 vystupuje ve vedení společnosti. Mezi její hlavní pracovní kompetence patří kompletní organizace a koordinace externích kurzů a oblast marketingu. Doplňkově se také stále věnuje výuce u které, jak říká, relaxuje. Její specializací je práce s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku, jejichž kurzy vede velmi hravou a interaktivní metodou Wattsenglish.

Lucka je držitelkou bakalářského titulu z psychologie a genderových studií, který získala na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Následně své vzdělání doplnila na Vysoké škole finanční a správní, kde absolvovala obor Marketingová komunikace. Kromě toho je držitelkou certifikátu FCEcertifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd.

Do jejích hlavních kompetencí spadá agenda spojená s externími kurzy v MŠ a ZŠ.
 

Telefon: +420 776 723 036
E-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
 

Bc. Nela Švancarová 

Coordinator for kindergartens and primary schools

 
 

Nela pro naší jazykovou školu pracuje už opravdu dlouhou dobu. Před celými 10 lety začínala jakožto praktikantka na letních táborech s angličtinou, kde vzápětí začala také učit angličtinu. Následovaly 3 roky výuky ve školkách a od roku 2017 nastoupila na pozici koordinátora pro výuku v mateřských a základních školách. Díky své otevřené a aktivní povaze je nepostradatelnou součástí našeho týmu. Nela je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd. a absolventkou České zemědělské univerzity v Praze. 

V JS FAN má na starosti koordinaci externích jazykových kurzů v MŠ a ZŠ.
 

Tel.: +420 777 866 348
E-mail: nela.svancarova@jsfan.cz
 

Petra Bernátková

Coordinator for internal classes

 
 

Petra má vystudovanou Obchodní akademii. Strávila 2 roky na VOŠ zdravotnické, absolvovala stáž ve výchovném ústavu a je proškolena metodou Wattsenglish, kterou aktivně používá. Anglický jazyk se učí již 15 rokem a stále se v něm zdokonaluje, protože jej považuje i za své hobby. Petra je specialistkou na individuální lekce a doučování školní angličtiny. Ráda pracuje s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

V JS FAN má na starosti koordinaci interních jazykových kurzů.
 

Tel.: +420 775 647 926
E-mail: petra.bernatkova@jsfan.cz
 

 

LEKTOŘI


Artés Elena

Lektorka angličtiny a španělštiny

 
 
Elena se přistěhovala do ČR v roce 2017 díky studentskému programu Erasmus a natolik se zamilovala do Prahy, její kultury a jejích obyvatel, že už tu zůstala. Po skončení Erasmu začala studovat na britské univerzitě v Praze a vyučovat angličtinu a španělštinu u nás v JS FAN. Hned v počátku byla proškolena metodou Wattsenglish, kterou doposud implementuje do svých lekcí. Kromě toho se Elena účastní našich letních táborů, kde děti zábavnou metodou vyučuje angličtinu. Díky tomu, že nemluví česky jsou její studenti silně motivováni k používání angličtiny po celou dobu lekce. Zároveń se díky ní děti učí kulturním rozdílům a tomu, jak komunikovat s někým, s kým nesdílejí stejnou řeč. Elena hodně dbá na to, aby byly její lekce zábavné, plné her, písniček a kreativních činností, jako je kreslení nebo psaní básniček.
 
                          


 

Mgr. et Bc. Magdaléna Bauerová

Lektorka angličtiny

 
 
Magdaléna se do našeho týmu připojila v zimě 2018 a působí jako lektorka angličtiny a španělštiny v dětských kurzech. Oba své tituly získala při studiu jazyků a učitelství na Karlově a Západočeské univerzitě. Během svého života také absolvovala půlroční program Erasmus, a to ve španělské Zaragoze. Praxi získala na Základní škole sv. Voršily v Praze a na Waldorfském lyceu (SOŠ). Vedle kurzů v naší jazykové škole také soukromě vyučuje AJ, ŠJ a ČJ.
 
 
                          


 


Mgr. Ivan Bernátek

Lektor angličtiny 

 
V Ivanovi jsme na podzim roku 2018 získali cennou mužskou posilu našeho týmu. Ivan působí jako třídní učitel na základní škole, a tak ví, jak děti zaujmout. Ačkoli se specializuje spíše na starší děti, dokáže si poradit i se skupinkami těch nejmladších. Ivan složil státní zkoušku z anglického jazyka a má za sebou zkušenosti z několika základních a středích škol, kde působil jako učitel angličtiny.
 
        
 

Bc. Eva Bílá

Lektorka angličtiny 

 
Eva je jedna z našich nejzkušenějších a služebně nejstarších lektorek, bez které už si to pomalu neumíme představit. Baví ji práce se všemi věkovými kategoriemi, zejména pak s dětmi staršího školního věku. Kromě anglického jazyka ji zajímají i reálie a kultura anglicky mluvících zemí, což je často vidět i v jejích hodinách. 
 
Po maturitě na pražském Gymnáziu Opatov odjela na rok do Velké Británie, kde pracovala ve škole pro mladé lidi s postižením. Po návratu vystudovala bakalářský program na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk - Pedagogika. V současné době dokončuje navazující magisterské studium ve stejném oboru.
 
 
        
 

Mgr. Gabriela Dohnalová

Lektorka angličtiny 

Gábina je zkušená lektorka, kterou jen tak něco nepřekvapí. V naší jazykové škole vyučovala v letech 2007-2012. Následně odjela na studijní pobyt do Austrálie, kde dále pilovala svou angličtinu. Na Masarykově univerzitě v Brně vystudovala pedagogický obor, čímž stvrdila svou vášeň pro práci s dětmi a učitelství. Od roku 2007 s námi také každoročně absolvuje letní tábory pro děti, kde působí jako vedoucí a lektorka angličtiny. Roku 2017 se k nám opět vrátila, aby pokračovala ve výuce ve školkách. Je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish.

 

                         

Dominic Downes

Lektor angličtiny 

 
Dominic začal v naší jazykové škole pracovat v září 2018, kdy nastoupil jako lektor angličtiny do kurzů pro teenagery. O necelé dva týdny později si k úvazku přibral také výuku ve školkách a od té doby pracuje s velmi rozmanitými věkovými katergoriemi. Jeho hodiny jsou živé, nápadité a zábavné.
 
Dominic své lektorské dovednosti tříbí už několik let, během kterých pracoval například jako lektor Wattsenglish na Slovensku. Jeho kvalifikací ale nejsou pouze léta praxe, ale také mezinárodně uznávaný certifikát CELTA, jehož je držitelem. 
 
        
 

Mgr. Zuzana Foltýnová

Lektorka angličtiny

 
 

Zuzana je zkušená lektorka, která v naší jazykové škole působí druhým rokem. Ve své práci se zaměřuje na dospělé a na předškolní děti. Pro její práci ji plně kvalifikuje magisterský titul z učitelství anglického jazyka, který získala na filozofické fakultě Univerzity Pardubice a cambridgeská zkouška CAE (úroveň C1).

Kromě toho je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish, Ltd. a má za sebou léta praxe, ať už jako au-pair v britské rodině, lektorka pardubické jazykové školy nebo učitelka na základní škole.

 
 

Eliška Fraňková

Lektorka angličtiny a italštiny

 
Eliška se do našeho týmu připojila v říjnu 2018. Nastupovala na pozici lektorky angličtiny ve školkách, ale vzápětí se ujala také vedení dopoledního programu s angličtinou pro předškolní dětí přímo u nás v JS FAN. A okamžitě se osvědčila. Kromě perfektní jazykové vybavenosti je Eliška duší psycholog (psychologii dokonce studuje) a pedagog. Dětem skutečně rozumí, umí je zaujmout, umí pružně reagovat na jejich potřeby a přizpůsobit se jim. Je velice kreativní a energická, díky čemuž jsou její lekce zábavné a efektivní zároveň. Italštinu i angličtinu Eliška vypilovala na univerzitě v Bologni, kde studovala psychologii v rámci anglicko-italského studijního programu. Znalosti italštiny pak posilovala také v rámci výměnných pobytů a stáží v Terstu a Římě. Z italštiny má maturitní zkoušku odpovídající úrovni C1-C2.
 
 
        
 

Michal Gloser

Lektor angličtiny v MŠ

 

Michael je mladý entuziastický lektor AJ, který se k našemu týmu připojil v září 2017. V současnosti je studentem medicíny na UK. Angličtinu vyučuje v MŠ Satalice, kde mimo jiné také vyučuje sportovní kroužek. Michal je velice svědomitý, zodpovědný a veselý. S dětmi to opravdu umí a ty ho mají rády. Je certifikovaným lektorem metody Wattsenglish.

                         

Andrea Hejzlarová

Lektorka angličtiny v MŠ

 

Andrea je mladá a nadšená lektorka angličtiny, která má s prací s dětmi dlouholeté zkušenosti. Od roku 2012 individuálně doučuje anglický a německý jazyk, od roku 2014 se zabývá překlady z anglickéh jazyka a zkušenosti má například i jako vedoucí na letním táboře. 

Do našeho týmu se Andrea přidala na podzim 2017 jakožto lektorka v MŠ V Zápolí. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish

                         

Humphries Rebecca

Lektorka angličtiny 

 
Rebecca náš tým doplnila a obohatila v září 2018, kdy nastoupila jako lektorka angličtiny do kurzů pro děti školního věku. Vzápětí ale začala pracovat i s předškoláky a obojí jí jde výborně. Rebecca je zkušená lektorka, která v minulosti pracovala například pro British Council. Při práci je trpělivá, entuziastická, a zároveň dostatečně energická a kreativní. Dětem dobře rozumí a umí odhadnout jejich úroveň i potřeby. Pružně se dokáže přizpůsobit aktuálnímu rozpoložení svých studentů a přizpůsobit lekce tak, aby je bavily. 
 
        
 

Jašková Karolína

Lektorka angličtiny 

 
Karolína se k nám připojila na podzim 2018 jako lektorka angličtiny v kurzech pro předškoláky a děti mladšího školního věku. Od začátku je velmi svědomitá a precizní. V práci je entuziastická, energická a trpělivá. Karolína je vždy dobře naladěna a je od pohledu poznat, že jí práce s dětmi baví (a děti baví její lekce). Karolína je v studentkou VŠE a angličtinu má na úrovni C1.
 
        
 

Angelika Kirchen

Lektorka angličtiny v MŠ

 

Angelika je naše nová mladá a entuziastická lektorka. Cizí jazyky ji vždycky bavily, nejvíce přitom angličtina. Práce s dětmi je pro ni přitom více zábavou, než prací. A děti jí mají rády. V létě 2017 s námi začínala jakožto lektorka a vedoucí na letním táboře s angličtinou. Od září 2017 se do našeho týmu připojuje naplno. Je certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

 

                         

Antonie Kirchen

Lektorka angličtiny 

 
Týna je jednou z nejnovějších a nejmladších lektorek v našem týmu. Do JS FAN nastoupila jako lektorka v září 2018 poté, co s námi v létě absolvovala letní tábory, kde se osvědčila jako lektorka. Týna se specializuje na práci s předškolními dětmi, která jí baví a kterou perfektně umí. Její lekce jsou nápadité a zábavné. Týna zkrátka děti umí zaujmout a vymyslet jim edukativní činnosti, které mají spád a které je zaujmou.
 
        
 

Denisa Müller Honsová

Lektorka angličtiny 

 

Denisa je vždy dobře naladěná a energická lektorka, která se do našeho týmu přidala v září 2017. Po dokončení gymnázia absolvovala několik studijních pobytů v Anglii, Rakousku a Německu, kde ke studiu pracovala jako doučující v českých a  slovenských rodinách. Mluví anglicky, německy, italsky a do budoucna by se ráda naučila i švédsky. V současnosti studuje VOŠ prevence kriminality. 

Tento rok úspěšně složila certifikační zkoušku FCE. Kromě studia ráda cestuje (hlavně Rakousko a Itálie), věnuje se rodině a učí v jazykové škole. Od podzimu 2017 je certifikovanou lektorkou Wattsenglish. 

                         
 

Elizaveta Negreeva

Lektorka angličtiny v MŠ

 

Elizaveta je studentkou UK v oboru Mezinárodní studia. Díky studijnímu zaměření mluví plynně hned několika jazyky. LIza ve svém volném čase navštěvuje odborné přednášky v angličtině a angličtina je běžnou součástí jejího každodenního života. Mimo to je certifikovanou lektorkou metody Wattsenglish Ltd., díky čemuž má na jedničku zvládnutou práci s předškolními dětmi a dětmi mladšího školního věku. Práce s dětmi je pro ní zdrojem živnotní energie a dává do ní opravdu vše. Stejně, jako práci s dětmi, má ráda jazyky a jejich studium. Díky práci v naší jazykové škole může tyto své dvě vášně ideálně kombinovat. 

 

                         

DiS. Lenka Pivoňková

Lektorka italštiny

 

Lenka Pivoňková studovala italský jazyk na Česko-italském jazykovém gymnáziu v Praze. Po studiích na gymnáziu vycestovala do italského regionu Kalábrie, kam pravidelně každý rok pracovně vyjížděla na několik měsíců. V rámci pobytů si prohlubovala a upevňovala znalosti italského jazyka, seznamovala jsem se s místní kulturou, lidmi, tradicemi a zvyky.

V roce 2005 úspěšně složila zkoušku z italského jazyka a získala mezinárodní jazykový certifikát P.L.I.D.A. Od téhož roku se aktivně věnuje individuální a firemní výuce italštiny. V roce 2010 úspěšně složila závěrečné zkoušky na Vyšší odborné škole cestovního ruchu, kde jako součást studia samozřejmě nechyběla italština. Během studií se aktivně věnovala tlumočení a překládání.

V posledních letech se aktivně věnuje i tlumočení a překládání webových stránek. Ve výuce dává důraz na procvičování a využívání gramatických jevů v praktických rozhovorech, které studenta naučí se nejen správně ptát, ale i odpovídat v každodenních situacích, se kterými se lze setkat. Nezáživné gramatické pasáže studentům co nejvíce zjednodušuje a pomocí hry se jim je snaží vštípit do paměti.

 

Zuzana Snížková

Lektorka angličtiny v MŠ

 

Zuzka je energická mladá lektorka s dobrým vztahem k dětem, která s naší školou spolupracuje už řadu let. Začínala s námi jako praktikantka, vedoucí a lektorka na dětských táborech s angličtinou a od loňského roku působí také jako lektorka angličtiny v mateřských školách. Mimo jiné absolvovala školení Wattsenglish Ltd. a je certifikovanou lektorkou metodologie Wattsenglish.

 

                         

Ing. Lucie Tichá

Lektorka angličtiny

 
 

Lucka je naše lektorka angličtiny, aktuálně působící v mateřské škole Pertoldova a vede kurzy pro děti základní školy ze 3., 4. a 5. třídy. Studuje 2. ročník magisterského studia, obor Podnikání a hospodářská správa. Ač její vzdělání není úplně pedagogicky orientované, s dětmi má bohatou zkušenost. Nově má také zkušenost s výukou v anglickém jazyce, kterou si přivezla z dánské letní školy.

Pracovala v dětském koutku a hlídala děti v jedné velice vlivné české rodině. S výukou jazyka ve školce má tříletou zkušenost. Pro práci s dětmi této kategorie je, jakožto certifikovaná lektorka metody Wattsenglish, Ltd., plně vyškolena. Učení dětí jí moc baví a ráda vidí, když děti chodí rády na angličtinu a na konci roku odchází s určitou slovní zásobou.

 
 

 


BcA. Susan Tinsley

Lektorka angličtiny

 
 

Susan je mladá, zkušená a energická lektorka, která se nebojí práce s těmi nejmenšími. Přicestovala k nám z Chicaga v USA a je řádně proškolena metodou Wattsenglish. Za svou kariéru nasbírala řadu zkušeností jako lektorka angličtiny všech věkových kategorií a umí si poradit i s většími skupinami dětí. Susan ví, jak děti zaujmout a jak s nimi navázat kontakt, což jsou schopnosti, které posílila při práci s dětmi uprchlíků v Illinois.

Susan má vystudovanou Antiochskou univerzitu v Ohiu a je držitelkou mezinárodně uznávaného učitelského certifikátu TEFL. V rámci Wattsenglish vyučuje angličtinu v mateřských školách Korycanská, Na Balkáně, Chaberáček, Na Pěšinách, Krynická a Libkovská. Ve svém volném čase ráda cestuje a ve svých 34 letech již zvládla procestovat 20 zemí, což jí dává úžasný kulturní nadhled a schopnost chápat odlišné potřeby dětí z různých zemích.

 
 
 

Zadoyan Arevik

Lektorka angličtiny

 

Arevik se k nám připojila v září 2018, jakožto lektorka angličtiny v kurzech pro děti mladšího školního věku. Jde o mladou, energickou a nadšenou lektorku, kterou práce s dětmi baví. Arevik se specializuje na mladší dětí, nejvíce zkušeností má s kategorií předškolních dětí. V ČR Arevik pobývá jako "full-time" VŠ student, a tak jí bohužel na výuku nezbývá příliš prostoru. I tak jsme rádi, že ji v týmu máme a alespoň pár studentů si může užít její zábavné lekce.

                         

 
 
Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

<...
Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší...

Další reference