Nahoru

Cambridge English - základ našeho vzdělávání

Jedněmi z našich nejvýznamnějších partnerů jsou Cambridge University Press a British Concil. Obě společnosti jsou vzájemně provázány a obě nám napomáhají k tomu, abychom svým studentům mohli poskytovat jazykové vzdělání té nejvyšší kvality. 

Jednou z nejvýznamnějších frakcí Cambridge University Press současnosti je vydávání publikací v oblasti tzv. Cambridge English - tedy učebnic a výukových materiálů sloužících ke studiu angličtiny, zvyšování vlastní jazykové kvalifikace a rozvíjení vlastních lingvistických znalostí a dovedností. Cambridge University Press je navázán na partnerskou organizaci Cambridge Assessment English, která stojí za tolik vyhledávanými mezinárodně uznávanými zkouškami z angličtiny (Starters, Movers, Flyer, KET, PET, FCE, CAE, CPE). Díky tomu výukové materiály, které vydává, sledují nejmodernější trendy ve výuce angličtiny a jsou postaveny tak, aby děti i dospělé připravovaly nejenom ke složení jazykové zkoušky, ale k praktickému využití řeči v kontextu moderní doby.

Pakliže Cambridge Assessment English je strůjce zkoušek z Cambridge English, pak British Council je jeho hlavním partnerem v oblasti praktické realizace zkoušek. Každoročně vypisuje zkušební termíny ke všem úrovním zkoušek po celé Republice, a zároveň vysílá své examinátory do partnerských škol, kde taktéž probíhá zkoušení. British Council je naším partnerem a naše jazyková škola disponuje statusem přípravného centra (připravujeme děti ke cambridgeským zkouškám dle cambridgeských materiálů). Druhou významnou funkcí, kterou Cambridge University Press zastává, je sdružování partnerských škol do takzvané Asociace cambridgeských škol v ČR. Partnery jsou v tomto smyslu všechny mateřské, základní, střední, ale i soukromé jazykové školy, jejichž výukovým materiálem jsou převážně materiály Cambridge University Press. Členství v Asociaci cambridgeských škol je v současnosti vnímáno jakožto prestižní status dokládající kvalitu výuky. Naše jazyková škola se stala členem začátkem roku 2017. 

 

      

Poděkování za skype lekce

 

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny...

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých...

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat....

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....<...

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit...

Další reference