Nahoru

O výuce v JS FAN

Jak probíhá vyučování?

Uvědomujeme si, že při výuce cizího jazyka nejde jen o to naučit se gramatiku, ale především o získání schopnosti porozumět a domluvit se. Proto, pokud to rozvrh dovolí, občas doplňujeme výuku v běžných kurzech angličtiny pro děti hodinou s rodilým mluvčím. Děti si tak mohou v praxi vyzkoušet, co se již v angličtině naučily a trénovat své poslechové i konverzační schopnosti

Mimoto starším dětem nabízíme kromě standardních kurzů i speciální konverzační hodiny angličtiny s rodilým mluvčím. V těchto hodinách se děti setkávají výhradně s rodilým mluvčím, který nehovoří česky. Jejich motivace mluvit výlučně anglicky je tedy ještě větší. Všichni naši zahraniční lektoři jsou přitom pečlivě vybíráni tak, aby zvládali výuku dětí, a to i těch, pro které ještě angličtina představuje příslovečnou španělskou vesnici.

Dále dětem všech věkových kategorií nabízíme přípravné kurzy angličtiny ke Cambridgeským zkouškám. Tyto zkoušky jsou přitom rozděleny do několika kategorií, podle dosažené úrovně angličtiny. Zahrnují jak zkoušky pro malé a nejmenší, které mají spíše motivační charakter, tak i ESOL zkoušky z angličtiny od úrovně A1 až po úroveň C2. 

Na své si u nás nicméně přijdou i ti, kteří ve škole nezvládají a potřebují doučování školní angličtiny nebo ti, kteří potřebují libovolnou formu individuálních lekcí. Pro předškoláky máme připraveny nejenom běžné docházkové kurzy, ale také dopolední školičku s angličtinou a hlídáním, která se postará o kvalitní start vašich potomků do světa jazykového vzdělávání.  

Výuka cizího jazyka, stejně jako čehokoli jiného, může být efektivní jen tehdy, má-li lektor na každého studenta dostatek času a má-li student dostatek prostoru k vyjádření. Proto naše vyučování probíhá výhradně v malých skupinkáchmaximálně 8 žákůzpravidla ale 3 - 6. Standardní výuka přitom probíhá 1x týdně a trvá 90 minut. Výjimku tvoří "Angličtina pro nejmenší" (tří až čtyřleté žáčky), která je na základě našich zkušeností zkrácena na 60 minut. Na základě dohody lze přitom frekvenci lekcí angličtiny pro děti a čas kurzu upravit dle Vašich požadavků.

Naším cílem je, aby se děti naučily cizí jazyk, aktivně ho používaly, a zároveň, aby je práce bavila.

Principy výuky dětí, kterých se držíme 

  1. Škola hrou. V naší jazykové škole se držíme zásady, že učení má být zábava. Jinak totiž k ničemu nevede. Mentální úroveň dětí, zejména těch předškolních, jim neumožňuje věnovat se učení jakožto samostatné aktivitě tak, jak to dělají dospělí nebo starší žáci. Učení pro ně musí být zaměnitelné s hrou a zábavou. A to v naší jazykové škole je. K výuce využíváme celou řadu obrázkových karet, her, písniček, videí, příběhů a dalších pomůcek. Výuka předškolních a mladších školních dětí u nás neprobíhá výlučně od stolu, jak tomu bývá například ve škole. S postupujícím věkem a úrovní se podíl samotných her ve výuce snižuje, interaktivní charakter výuky však zůstává.

  2. TPR aktivity (Total Physical Response). Usilujeme o to, aby se děti jazyk učily pro ně tou nejpřirozenější metodou pomocí prožitků a svých smyslů. Prostřednictvím pohybových aktivit, možnosti věci vidět, osahat si je a vyzkoušet si je na vlastní kůži dětem zprostředkováváme zcela autentickou formu učení. A co to v praxi znamená? Například to, že děti neučíme, že "židle se řekne chair", ale za využití hry "Simon says", při níž dětem několikrát zopakujeme pokyn "touch the chair" nebo "sit down on your chair", čímž jim tento výraz vštípíme. Díky tomu se dítě rychle, jednoduše a bez zbytečného biflování naučí, že a) židle je chair, b) touch znamená "dotknout se něčeho" a c) "sit down" znamená sednout si. Situaci si navíc samo intenzivně prožilo, což zvyšuje pravděpodobnost, že výrazy už nikdy nezapomene. 

  3. Budování pozitivního vztahu k jazyku. Je dokázáno, že se nám mnohem lépe pamatuje to, co nás zajímá a k čemu máme kladný vztah. To samé se dá říct i o studiu jazyka. Pokud by děti do hodin chodily otrávené nebo rovnou s odporem, pravděpodobně by se nic nenaučily. Proto se v první řadě snažíme v dětech vybudovat pozitivní vztah ke studiu jazyka, k čemuž nám napomáhají například zmíněné hry a pomůcky, ale také obecně přátelský a vstřícný přístup našich lektorů.
     
  4. Aktivní používání jazyka. Jazykové vzdělávání na českých základních a středních školách se často nadměrně zaměřuje na studium gramatiky a slovní zásoby. To je samozřejmě důležité, ale pokud se tak děje na úkor rozvoje komunikačních dovedností, je to chyba. Posuďte sami. Myslíte, že byste se naučili řídit auto pouhým studiem teoretických příruček? Zřejmě ne. Stejně tak se nelze naučit cizí řeč bez jejího aktivního využívání. Bohužel, právě takováto jednostranná zaměřenost na gramatiku a slovní zásobu bývá častou praxí, na kterou jsou děti ze škol zvyklé. Proč tomu tak je? Velký počet studentů ve třídách, nadměrná zátěž učitelů a špatné osnovy. To vše přispívá k paradoxní situaci, kdy se děti na školách učí cizí jazyk, aniž by ho kdy opravdu aktivně používaly. My se v kurzech naopak zaměřujeme na to, abychom děti zbavili strachu z mluvení. Vedeme je k tomu, aby se nebály promluvit, i když si nejsou jisté. Učíme je, že udělat chybu není ostuda, ale pouze přirozená cesta k ovládnutí řeči. Daří se nám to mimo jiné i díky malým skupinám (max 8 studentů, zpravidla však 3-6), ve kterých mají více prostoru k vyjádření.
     
  5. Kvalitní učebnice. Nejenom kvalitní lektor, ale i kvalitní studijní materiály jsou základem k úspěšnému završení studijního procesu. Dobře zpracované učebnice navíc obsahují velké množství zajímavých a aktuálních článků, her a dalších činností, pomocí kterých se dá výuka oživit. Práce s nimi děti prostě baví. V našich kurzech používáme jenom ty nejkvalitnější učebnice z dílen nakladatelství Cambridge, Oxford a Longman. Tedy učebnice, za kterými stojí přední specialisté z Velké Británie. Všechny námi používané učebnice jsou výlučně v angličtině, ale velmi dobře pochopitelné vyučujícím, rodičům i dětem.

Proč zahájit výuku cizího jazyka v raném věku dítěte 

Děti předškolního a mladšího školního věku se nacházejí v jedinečném životním období, které umožňuje studium jazyka zcela přirozenou a nenásilnou formou. Dítě je v tomto životním období schopno vstřebávat cizí řeč stejným způsobem, jako řeč mateřskou. Jak naznačují studie současných psycholingvistů, v pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizí řeči se stává složitější proces.

Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších a dalších znalostí angličtiny pro něj bude mnohonásobně snazší, než pro děti, kterým se této výhody nedostalo. Dítě navíc získává pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně a je pravděpodobné, že se v budoucnu bude věnovat studiu dalších řečí.

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

<...
Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší...

Další reference