Nahoru

Principy výuky cizího jazyka u dětí

Velkou inspirací nám v naší práci je Jan Amos Komenský a jeho principy "školy hrou". Na základě propojení některých jeho myšlenek, které byly ve své době vskutku revoluční, a nejmodernějších psycholinglivstických a pedagogických poznatků z oblasti vzdělávání dítěte, jsme sestavili několik základních principů, kterých se v našich kurzech striktně držíme.

Dovolte nám je uvést krásným citátem, pocházejícím právě od Jana Amose Komenského, který se stal naší mantrou.

„Vše ať se děje přirozeně, násilí ať se vzdálí ze všeho, co se děje.“
 

 1. Škola hrou. V naší jazykové škole se držíme zásady, že učení má být zábava. Jinak totiž k ničemu nevede. Mentální úroveň dětí, zejména těch předškolních, jim neumožňuje věnovat se učení jakožto samostatné aktivitě tak, jak to dělají dospělí nebo starší žáci. Učení pro ně musí být zaměnitelné s hrou a zábavou. A to v naší jazykové škole je. K výuce využíváme celou řadu obrázkových karet, her, písniček, videí, příběhů a dalších pomůcek. Výuka předškolních a mladších školních dětí u nás neprobíhá výlučně od stolu, jak tomu bývá například ve škole. S postupujícím věkem a úrovní se podíl samotných her ve výuce snižuje, interaktivní charakter výuky však zůstává.
   
 2. TPR aktivity (Total Physical Response). Usilujeme o to, aby se děti jazyk učily pro ně tou nejpřirozenější metodou - pomocí prožitků a svých smyslů. Prostřednictvím pohybových aktivit, možnosti věci vidět, osahat si je a vyzkoušet si je na vlastní kůži dětem zprostředkováváme zcela autentickou formu učení. A co to v praxi znamená? Například to, že děti neučíme, že "židle se řekne chair", ale za využití hry "Simon says", při níž dětem několikrát zopakujeme pokyn "touch the chair" nebo "sit down on your chair" jim tento výraz vštípíme. Díky tomu se dítě rychle, jednoduše a bez zbytečného biflování naučí, že a) židle je chair, b) touch znamená "dotknout se něčeho" a c) "sit down" znamená sednout si. Situaci si navíc samo intenzivně prožilo, což zvyšuje pravděpodobnost, že výrazy už nikdy nezapomene. 
   
 3. Budování pozitivního vztahu k jazyku. Je dokázáno, že se nám mnohem lépe pamatuje to, co nás zajímá a k čemu máme kladný vztah. To samé se dá říct i o studiu jazyka. Pokud by děti do hodin chodily otrávené nebo rovnou s odporem, pravděpodobně by se nic nenaučily. Proto se v první řadě snažíme v dětech vybudovat pozitivní vztah ke studiu jazyka, k čemuž nám napomáhají například zmíněné hry a pomůcky, ale také obecně přátelský a vstřícný přístup našich lektorů.
   
 4. Aktivní používání jazyka. Jazykové vzdělávání na českých základních a středních školách se často nadměrně zaměřuje na studium gramatiky a slovní zásoby. To je samozřejmě důležité, ale pokud se tak děje na úkor rozvoje komunikačních dovedností, je to chyba. Posuďte sami. Myslíte, že byste se naučili řídit auto pouhým studiem teoretických příruček? Zřejmě ne. Stejně tak se nelze naučit cizí řeč bez jejího aktivního využívání. Bohužel, právě takováto jednostranná zaměřenost na gramatiku a slovní zásobu bývá častou praxí, na kterou jsou děti ze škol zvyklé. Proč tomu tak je? Velký počet studentů ve třídách, nadměrná zátěž učitelů a špatné osnovy. To vše přispívá k paradoxní situaci, kdy se děti na školách učí cizí jazyk aniž by ho kdy opravdu aktivně používaly. My se v kurzech naopak zaměřujeme na to, abychom děti zbavili strachu z mluvení. Vedeme je k tomu, aby se nebály promluvit, i když si nejsou jisté. Učíme je, že udělat chybu není ostuda, ale pouze přirozená cesta k ovládnutí řeči. Daří se nám to mimo jiné i díky malým skupinám (max 8 studentů, zpravidla však 3-6), ve kterých mají více prostoru k vyjádření.
   
 5. Výborné a kvalitní učebnice. Nejenom kvalitní lektor, ale i kvalitní studijní materiály jsou základem k úspěšnému završení studijního procesu. Dobře zpracované učebnice navíc obsahují velké množství zajímavých a aktuálních článků, her a dalších činností, pomocí kterých se dá výuka oživit. Práce s nimi děti prostě baví. V našich kurzech používáme ty nejkvalitnější učebnice z dílen nakladatelství Cambridge, Oxford a Longman. Tedy učebnice, za kterými stojí přední specialisté z Velké Británie. Pro výuku v mateřských školách pak používáme učebnice WOW! z dílny britské společnosti Wattsenglish. Všechny námi používané učebnice jsou výlučně v angličtině, ale velmi dobře pochopitelné vyučujícím, rodičům i dětem. Všechny také disponují akreditační doložkou MŠMT. 

Proč zahájit výuku cizího jazyka v raném věku dítěte 

Děti předškolního a mladšího školního věku se nacházejí v jedinečném životním období, které umožňuje studium jazyka zcela přirozenou a nenásilnou formou. Dítě je v tomto životním období schopno vstřebávat cizí řeč stejným způsobem, jako řeč mateřskou. Jak naznačují studie současných psycholingvistů, v pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizí řeči se stává složitější proces.

Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších a dalších znalostí angličtiny pro něj bude mnohonásobně snazší, než pro děti, kterým se této výhody nedostalo. Dítě navíc získává pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně a je pravděpodobné, že se v budoucnu bude věnovat studiu dalších řečí.

Spokojenost s kurzem a lektorkou

"...dcera Bětka Teuberová navštěvuje ve Vaší jazykkové škole vysoce profesionální, hravé, motivační, laskavé a radostně vedené kurzy paní učitelkou Angelikou Kirchen..."

Poděkování za skype lekce

...Kurz je skvělý už jen z toho důvodu, že naše děti jinak nemají možnost být spolu v kontaktu. Hodiny angličtiny přes Skype jsou takovým ostrůvkem v moři každodenní rutiny, kdy má člověk pocit, že se (aspoň na tu hodinu a půl) vrátily staré časy, děti dělají něco s opravdovým zájmem a tak, jak bývaly zvyklé (i když s novou technikou)...

 

Letní příměstský tábor Chodov

Letní příměstský tábor v JS FAN moje děti každý rok zbožňují. Je plný zábavy, her a hlavně oceňují příjemný přístup mladých lektorek, které mají tu správnou energii na celý týden vydržet v dobré náladě. Upřímně, ne všude tomu tak ve školství je:-) Takže za mě a moje děti dáváme 1*. Krásný den přeje Dara Smreková (Sonia 8 let + Otakar 5 let)

Angličtina přirozeně, bez biflování

..Moc je to u vás baví a stalo se přesně to, o co se od jejich raného věku snažím. Angličtina je pro ně normální a v podstatě se ji nemusí učit...

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na kterém byla :)

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád poděkoval za celý minulý rok, kdy k Vám Péťa chodil, myslím, že to pro něj bylo velmi přínosné, díky Vám a Vašim lektorkám.

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila ukázková hodina s Renatou :-)

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a milý přístup. Kéž by to takhle fungovalo všude....

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory si chválí a staršímu synovi se také zamlouvá střídání lektorů - líbí se mu ta "rozdílná" angličtina...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší ocenění Vaší práce. Já, jako rodič, opožděně děkuji i za zaslané fotografie. Až z nich jsem teprve pochopila, jakým aktivitám jste se s dětmi věnovali...

Další reference