Nahoru

Provozní řád Jazykové školy JS FAN

Provozní řád a podmínky výuky pro dětské kurzy, platný od 1.6.2017

Práva a povinnosti dětí a jejich rodičů:

 1. Před nástupem do kurzu rodiče odevzdají vyplněnou přihlášku a uhradí kurzovné na pololetí nebo školní rok.
 2. V přihlášce rodiče uvedou:
  • důležité informace ohledně zdravotního stavu dítěte, upozorní lektory na zdravotní problémy, které mohou nastat a seznámí je s jejich případným řešením.
  • aktuální kontaktní údaje, na kterých budou rodiče či jiná dospělá osoba k zastižení v případě potřeby
  • souhlas se samostatným odchodem dětí po skončení výuky; v případě, že rodiče neodsouhlasí samostatné odcházení dítěte z výuky, lektor dítě bez doprovodu dospělé osoby nepustí.
 3. Rodiče předávají děti lektorům zdravé, bez známek onemocnění.
 4. Rodiče omlouvají děti předem, v případě, že se na hodinu nikdo nedostaví a lektor neobdržel omluvu 24 hodin předem, je lekce započítaná jako řádně odučená.
 5. V případě individuálních hodin rodiče omlouvají dítě minimálně 24 hodin předem, při omluvě méně než 24 hodin předem je lekce započítaná jako řádně odučená.
 6. Při dlouhodobější absenci si dítě může zameškané hodiny nahradit, kurzovné se nevrací.
 7. Děti si do hodin nosí učebnice, sešit, psací potřeby a přezůvky – zvláště pokud výuka probíhá v budově ZŠ, je nutné, aby děti měly přezůvky.
 8. Děti si do hodin mohou nosit pití, svačinky si nosí pouze děti, které navštěvují dopolední program s Aj.
 9. Děti docházejí do hodin včas. Zvláště, pokud výuka probíhá v budově ZŠ, může být problém dostat se při pozdním příchodu do uzamčené budovy. Pokud je pozdní příchod plánován (např. z důvodu návštěvy lékaře atd.), domluví se rodiče s lektorem předem.

Práva a povinnosti provozovatele:

 1. Jazyková škola neručí za cenné věci, které si děti nosí do hodin (tablety, mobilní telefony …).
 2. Jazyková škola si vyhrazuje právo mírně upravit čas konání kurzu.
 3. Jazyková škola si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit fotografie, ev. videonahrávku z výuky.
 4. Škola si taktéž vyhrazuje právo vyřadit dítě, které výrazně narušuje práci v hodinách.
 5. Poskytnutím osobní údajů jazykové škole JS FAN uděluje klient souhlas s jejich zpracováním pouze pro potřeby jazykové školy JS FAN související s jejím živnostenským oprávněním. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České Republiky.
 6. Jazyková škola JS FAN má právo při nedodržení Provozního řádu školy dítě vyloučit bez finanční náhrady.
 7. Jazyková škola JS FAN si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

Podmínky týkající se ceny:

 1. Cena standardního kurzu platí pro skupiny minimálně o 3 dětech a zahrnuje jedno pololetí (min. 16 lekcí).
 2. V případě, že jsou ve skupině pouze dvě děti, se cena zvyšuje nebo je zkrácena lekce na 60 minut, ev. je snížen počet lekcí.
 3. Cena učebnic není zahrnuta v ceně kurzovného. Učebnice hradí rodiče nad rámec kurzovného a jazyková škola na ně nepřispívá.
 4. Platbu lze provést na pololetí nebo na celý školní rok. Při platbě na celý rok má student nárok na věrnostní slevu 10 % z kurzovného na 1 pololetí. 
 5. V případě zaplacení kurzovného za 2 a více sourozenců mají rodiče nárok na slevu 200 Kč z ceny kurzovného každého dítěte.
 6. V případě přivedení nového klienta, který dosud v JS FAN nestudoval, mají oba (starý i nový klient) právo na získání bonusu ve výši 300 Kč.
 7. Každý platící klient, jehož dítě dochází do některého z kurzů má nárok na 2 bezplatné jazykové konzultace za pololetí v rozsahu 60 min jedna.
 8. Slevy se vzájemně nesčítají.
 9. Slevy nelze uplatňovat zpětně.
 10. Slevy se nevztahují na individuální výuku.
 11. Jazyková škola JS FAN není povinna upozorňovat klienta na možnost slevy.

Další:

 1. Vyučování neprobíhá ve dnech státních svátků a školních prázdnin. Rozpis školního roku je k nalezení na webových stránkách školy.

 

Provozní řád a podmínky výuky pro dospělé studenty, platný od 6.6.2016

Práva a povinnosti studentů:

 1. Před nástupem do kurzu student odevzdá vyplněnou přihlášku
 2. V případě individuální výuky je třeba předplatit minimálně 8 lekcí. Platbu je třeba provést vždy předem. Předplacené hodiny je třeba vyčerpat vždy do konce semestru. Do dalšího období se platba nepřevádí, ani se nevrací.
 3. Absenci je nutno omluvit 24 hodin předem. V případě, že hodina bude odvolána později, bude vyúčtována jako řádně odučená.

Práva a povinnosti provozovatele:

 1. Hodina, která neproběhne z důvodu nepřítomnosti studentů (žáků), kteří nebyli omluveni minimálně 24 hodin předem, je započítána jako řádně odučená.
 2. Jazyková škola se zavazuje odučit předem daný počet hodin, lekce odvolané pro nepřítomnost lektora škola vždy řádně nahradí.
 3. Realizace kurzu je závislá na počtu přihlášených studentů.
 4. V případě dvou studentů ve skupině je snížen počet lekcí na 13 nebo je zkrácena délka lekce z 90minut na 60 minut.
 5. Kurzovné se bez uvedení závažných důvodů (zdravotní důvody atd.) nevrací.
 6. Jazyková škola si vyhrazuje právo rozhodnout o realizaci jednotlivých kurzů, změně rozvrhu, lektora, sloučení či rozdělení jednotlivých výukových skupin atd.
 7. Jazyková škola si vyhrazuje právo pro vlastní účely (nástěnka, kronika, výukový materiál atd.) pořídit fotografie, ev. videonahrávky z výuky.
 8. Poskytnutím osobní údajů jazykové škole JS FAN uděluje klient souhlas s jejich zpracováním pouze pro potřeby jazykové školy JS FAN související s jejím živnostenským oprávněním. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků, a v souladu se souvisejícími právními předpisy České Republiky.
 9. Provozovatel má právo při nedodržení Provozního řádu školy ukončit svoji spolupráci s klientem bez finanční náhrady.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu provozního řádu.

Podmínky týkající se ceny:

 1. Cena standardního kurzu platí pro skupiny minimálně o 3 studentech a zahrnuje jedno pololetí (min. 16 lekcí).
 2. Učebnice není v ceně kurzu. Doplňující materiály poskytne jazyková škola.
 3. Platbu lze provést na pololetí nebo na celý školní rok. Při platbě na celý rok má student nárok na věrnostní slevu 10 % z kurzovného na 1 pololetí. 
 4. V případě přivedení nového klienta, který dosud v JS FAN nestudoval, mají oba (starý i nový klient) právo na získání bonusu ve výši 300 Kč.
 5. Slevy se vzájemně nesčítají.
 6. Slevy nelze uplatňovat zpětně.
 7. Slevy se nevztahují na individuální výuku.
 8. Jazyková škola JS FAN není povinna upozorňovat klienta na možnost slevy.

Další:

 1. Vyučování neprobíhá ve dnech státních svátků a vánočních a jarních prázdnin. Rozpis školního roku je k nalezení na webových stránkách školy.
Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

<...
Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší...

Další reference