Nahoru

Wattsenglish v MŠ a ZŠ

Naše jazyková škola jakožto smluvní partner Wattsenglish Ltd. zajišťuje koordinaci kurzů angličtiny Wattsenglish pro MŠ a ZŠ po celé Praze. 

Seznam aktuálně otevřených kurzů (kurzů, do kterých se stále můžete přihlašovat) najdete ZDE

V případě zájmu rádi otevřeme kurz i ve Vaší MŠ / ZŠ. V mateřských školách nejlépe v dopoledních hodinách.

O Wattsenglish

Wattsenglish Ltd. je britská škola, která se specializuje na jazykové vzdělávání dětí úspěšnou metodou Wattsenglish. V ČR působí od roku 2007 a v současnosti vyučuje po celé České republice okolo 8000 dětí. 

Mateřským i základním školám Wattsenglish nabízí několik výukových programů, které lze včlenit do učebních osnov nebo realizovat prostřednictvím jazykových kroužků. Angličtinu učí kvalifikovaní a dobře proškolení lektoři, kteří jsou vybaveni nejenom výbornými jazykovými schopnostmi, ale také dispozicemi pro práci s dětmi.

Metodika Wattsenglish byla vytvořena ve spolupráci s psychology, pedagogy a lingvisty. Je založena na osvojování si řeči přirozenou cestou a vytváří přirozené bilingvní prostředí. Využívá speciální řízené hry, zábavné aktivity a postupy. Je maximálně efektivní – děti velmi brzy rozumí a samy začínají komunikovat. Pomáhá vytvářet v mozku další řečové centrum (vedle mateřštiny), které pak dítě využívá po celý život.

Jak výuka probíhá?

Výuka angličtiny v mateřských školách patří už řadu let k nedílné součásti naší práce. Naši lektoři pravidelně, 1x 2x týdně, dojíždějí do pražských mateřských škol, kde vyučují angličtinu a přispívají tak k dalšímu rozvoji a vzdělávání předškoláků

Cílem výuky angličtiny v mateřské škole není perfektní ovládnutí jazyka, ale spíše vytvoření pozitivního vztahu k angličtině a tvorbu návyku v souvislosti s jejím používáním. Prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit děti vedeme ke tvorbě vazby k angličtině a odstranění pocitu strachu a nejistoty, který v dětech cizí řeč často vyvolává. Díky využívání angličtiny po celou dobu lekce a zapojování výmluvné a bohaté gestikulace ze strany lektora se děti velmi záhy učí reagovat na jednoduché anglické pokyny, odpovídat na jednoduché dotazy a pojmenovávat základní předměty. Naším cílem není pouze to, abychom děti "něco naučili", ale také to, aby je výuka bavila. Proto do ní zapojujeme celou řadu pomůcek, jakou jsou obrázkové karty, obrázkové příběhy, pexesa, míče, CD a DVD a mnoho dalšího. Kromě toho děti také pracují s učebnicí a DVD s krásnými doplňkovými videi, které dostávají domů. 

Proč zahájit výuku cizího jazyka v raném věku dítěte? 

Děti předškolního a mladšího školního věku se nacházejí v jedinečném životním období, které umožňuje studium jazyka zcela přirozenou a nenásilnou formou. Dítě je v tomto životním období schopno vstřebávat cizí řeč stejným způsobem, jako řeč mateřskou. Jak naznačují studie současných psycholingvistů, v pozdějším věku se tato schopnost pozvolna vytrácí a ze studia cizí řeči se stává složitější proces.

Tím, že si dítě v raném věku vytvoří základy druhého jazykového centra, se mu otevírá cesta k jednoduššímu studiu jazyků v budoucnu. Následné nabalování dalších a dalších znalostí angličtiny pro něj bude mnohonásobně snazší, než pro děti, kterým se této výhody nedostalo. Dítě navíc získává pozitivní vztah ke studiu jazyků obecně a je pravděpodobné, že se v budoucnu bude věnovat studiu dalších řečí.

A proč tedy kurzy angličtiny Wattsenglish?

  • S výukou v MŠ máme dlouholeté zkušenosti, vyučujeme ji od roku 2004.
  • Výuka je vedena hravou formou. Probíhá s maximálním využitím písniček, obrázků a pohybových aktivit. Pokud jsou v MŠ podmínky, je doplněna videem.
  • V ceně kurzovného pro MŠ jsou zahrnuty unikátní výukové materiály, se kterými děti mohou pracovat na hodinách i doma.
  • Výukové materiály disponují akreditační doložkou MŠMT.
  • Výuka je vždy přizpůsobena věku a schopnostem dětí.
  • Lektoři jsou vybíráni podle přísných kritérií naší jazykové školy a pravidelně procházejí metodickým školením.
  • Výuku vedou jak rodilí mluvčí, tak i čeští lektoři (dle požadavků školky a rodičů). I čeští lektoři však na děti mluví anglicky.
  • Veškeré zameškané hodiny ze strany jazykové školy jsou vždy řádně nahrazeny.
  • Krátkou ukázku z výuky v MŠ je možno shlédnout přímo na našich stránkách. Připravujeme další ukázky.
  • Minimálně 1x ročně pořádáme otevřené lekce pro rodiče, kde se můžete podívat, jak výuka probíhá a co už Váš potomek umí.

Přihláška

Do kurzů se můžete přihlašovat skrz elektronický formulář ZDE.

Slovní zásoba

Aktuálně probíranou slovní zásobu najdete ZDE.

Kontakt

Pro dotazy týkající se probíhajících kurzů v MŠ a ZŠ:

Nela Švancarová

koordinátorka pro kurzy v MŠ a ZŠ
e-mail: nela.svancarova@jsfan.cz
telefon: +420 777 866 348

Pro dotazy týkající se realizace nových kurzů Wattsenglish:

Lucie Prokopová

manažerka pro výuku v MŠ a ZŠ
e-mail: lucie.prokopova@jsfan.cz
telefon: +420 776 723 036

 

Nejlepší tábor

Rada bych vám ještě podekovala za skvělý příměstský tábor. Naše Lucinka si týden s vámi moc užila a prý to byl nejlepší tábor, na...

Poděkování za tábor i celý rok

...mnohokrát Vám děkuji za výtvory dětí i fotografie z chodovského tábora. Péťovi se tam velmi líbilo. Zároveň bych Vám rád...

Poděkování za výuku angličtiny v MŠ

...ráda bych Vám moc poděkovala za výuku naší dcery Luisy Ročkové - MŠ Točitá.

Luisu to moc bavilo a mně se zase líbila...

Poděkování za práci a vstřícný přístup

...Luky je z pondělní hodiny angličtiny u Vás nadšený. Máme radost, že se mu u Vás líbí a chce chodit.
Děkuji za vstřícnost a...

Osobní hodnocení konverzačního kurzu a udělení známky za 1!

...do školy JS FAN na angl. konverzace  chodí naše obě děti a jsme spokojeni. Proto budou oba příští rok pokračovat. Lektory...

Kurz angličtiny - úspěšné příjimačky

...Díky návštěvě Vaši jazykové školy můj syn zvládl přijímačky z angličtiny na šestileté gymnázium na plný počet bodů....

<...
Letní tábor

...Konstatoval, že raději pojede s Vámi na jazykový tábor. Neumím si v jeho podání představit větší...

Další reference